אוניברסיטת סטארצ'ילד, גלזגו.

האם שיטת בוטייקו יוצרת שינוי משמעותי?

המחקר המקיף ביותר שנערך עד היום, ובדק את השפעת שיטת בוטייקו בחולי אסטמה.
הוא נערך בשנת 2004 באוניברסיטת סטארצ'ילד בגלזגו, סקוטלנד. במחקר נטלו חלק 483 נבדקים, חולי אסתמה, בגילאים 18-69 מחקר זה עקב אחר הנבדקים במשך שנה. קבוצת המחקר תרגלה את תרגילי הנשימה של שיטת בוטייקו. קבוצות הביקורת חולקו לשתיים: האחת השתתפה בתוכנית הדרכה לאסתמה, והשניה המשיכה בטיפול התרופתי המקובל. בתום שנה נמצא כי לא חל שינוי משמעותי בקרב נבדקי הביקורת.
בקרב המשתתפים שיישמו תרגילי נשימה נכונה של  שיטת בוטייקו נצפו התוצאות הבאות:

  • הפחתה משמעותית בשימוש בתרופות (98% בשימוש בתרופות מרחיבות סימפונות, 92% הפחתה בשימוש בתרופות למניעת אסתמה)
  • 98% הפחתה בסימפטומים של אסתמה
  • 20% ירידה בנטייה ללקות במחלות כמו שפעת והצטננות.

J. McGowan, Education and Training Consultant, Acorn Nursing Agency, Glasgow. Thorax Vol 58, suppl III, page 28, December 2003