אוניברסיטת קלגרי שבקנדה

מחקר קנדי: שיפור במצבם של חולי אסטמה והפחתת שימוש בתרופות

מחקר שנערך באוניברסיטת קלגרי שבקנדה בקרב חולי אסטמה המטופלים בשיטת בוטייקו ((BUTEYKO, גילה שהשיטה המבוססת על הדרכה נשימתית, משפרת את השליטה הכללית באסטמה ומביאה להפחתת המינון בשימוש במשאפי סטרואידים.

המחקר שהתפרסם בעיתון הרפואי ""Respiratory medicine בדק את ההשפעה של הדרכה נשימתית, המתווספת לטיפול הרפואי הניתן לחולי אסטמה. משתתפי המחקר היו מבוגרים חולי אסטמה. אלו חולים המטופלים בטיפול מונע באמצעות משאף סטרואידים ואשר מצבם הוגדר יציב. תוכניות ההדרכה שנבדקו היו שיטת בוטייקו (BUTEYKO)  , מול הרפיה ופיזיותרפיה נשימתית.

שיפור מרשים נמצא בתום ששה חודשים אצל משתתפי שתי תוכניות ההדרכה. מספר המשתתפים שהשיגו שליטה באסטמה גדל מכ-40% לפני ההדרכה לכ- 70%, ושיפור זה היה דומה בשתי הקבוצות. החידוש הוא שבנוסף, משתתפי קבוצת שיטת בוטייקו נהנו גם מהפחתת המינון בשימוש במשאפי סטרואידים.

לאחרונה התפרסמו שלושה מחקרים מבוקרים ורנדומליים המשווים את שיטת בוטייקו לתוכניות אחרות, אולם המחקר הנוכחי הוא הראשון שתוכנן לבדוק במחקר מבוקר ורנדומלי האם שיטת בוטייקו משפרת את השליטה הכללית באסטמה ומביאה להפחתת המינון בשימוש במשאפי סטרואידים. שליטה כללית במחלת האסטמה הוגדרה על פי המוסכם בקנדה בחקר האסטמה וכולל את המרכיבים הבאים: העדר מגבלות בתפקוד היומיומי או העדרות מעבודה / לימודים, שימוש במרחיבי סמפונות לטווח קצר לא יותר משלוש פעמים בשבוע, ללא התקפי אסטמה בשעות הלילה וללא החמרה שדרשה ביקור רפואי דחוף.

משתתפי שתי הקבוצות הודרכו בקבוצות של 10-12 משתתפים, בשעות הערב במשך חמישה ימים ברצף. שלושה חודשים לאחר סיום ההדרכה דיווחו המשתתפים על שליטתם הכוללת באסטמה, כפי שהוגדרה בתחילת המחקר, בשבוע שקדם לדיווח, ועל מינון השימוש במשאף הסטרואידים שלהם באותו השבוע. דיווח דומה התקבל גם בתום ששה חודשים.

משתתפי שתי הקבוצות נהנו משיפור משמעותי במצב האסטמה שלהם. בקבוצת שיטת בוטייקו עלה מספר המשתתפים שהשיגו שליטה באסטמה מ-40% ל- 79%, ומ-44% ל-72% בקבוצת הביקורת. בנוסף נהנו משתתפי קבוצת שיטת בוטייקו מהפחתה משמעותית במינון היומי של משאף הסטרואידים, לעומת קבוצת הביקורת.

תוכניות הדרכה אלו הוכחו כמייעלות את הטיפול הרפואי המקובל לאסטמה. מחקר מבוקר ורנדומלי זה הראה כי תרגילי הנשימה של שיטת בוטייקו, או תוכנית הדרכה אינטנסיבית הנתנת על ידי העוסקים בפיזיותרפיה נשימתית היא לתועלתם של חולי אסתמה מבוגרים המטופלים במשאפי סטרואידים.
למאמר המלא באנגלית