תרופות לאסטמה – בטיחות השימוש במשאפים לאסטמה

בטיחות תרופות לאסטמה על פי FDA ומחקרים

מטרתו של הטיפול התרופתי נגד אסטמה היא למנוע התקפים ולהתמודד אתם במקרה הצורך. התרופות מתערבות בתהליך הגורם להתקף אסטמה וכך מונעות אותו או מקלות את התופעות. הן משמשות להרחבת הסימפונות ולמניעת התהליך הדלקתי. על פי סוג הפעילות שלהן הן נחלקות לשתי קבוצות ראשיות:

  • תרופות למניעה הפועלות להפחתת הדלקת בדרכי הנשימה והן מיועדות למנוע את הישנותם של ההתקפים. ברובן – סטרואידים
  • תרופות לאסטמה הפועלות להרחבת דרכי הנשימה ונקראות באופן כולל מרחיבי סימפונות. תרופות אלו נחלקות שוב על פי משך הזמן שהן פעילות ומספקות הקלה. לטווח קצר הן תרופות שהשפעתן נמשכת כארבע שעות, כמו למשל משאפי וונטולין או בריקלין. מרחיבי סימפונות לטווח ארוך (LABA) הן תרופות שהשפעתן נמשכת עד 12 שעות, למשל משאף סרבנט, משאף פורדיל ומשאף אוקסיס. הם ניתנות כמניעה עם הנחיה לשימוש קבוע, ואינן יעילות לצורך הקלה מיידית בעת התקף.

תרופות משולבות הן סוגי משאפים לאסטמה המכילים את שני הסוגים של התרופות: מרחיבי סימפונות לטווח ארוך וסטרואידים. התרופה סרטייד, למשל, מורכבת מתרופת המניעה, הסטרואיד פליקסוטייד ומרחיב סימפונות לטווח ארוך סרבנט. משאף אסטמה משולב נפוץ נוסף הוא סימביקורט – משאף לחולי אסטמה המכיל את תרופת המניעה פולמיקורט עם מרחיב סימפונות לטווח ארוך פורמוטרול. גם משאף רלבר היא תרופה לאסטמה ממשפחת התרופות המשולבות.

מנהל התרופות  והמזון האמריקאי FDA פרסם בשנת 2010 אזהרה המתייחסת לסכנה בשימוש ממושך במרחיבי סימפונות לטווח ארוך. מדובר ברכיבים סולמטרול ופורמוטרול שנמצאים גם בתרופות המשולבות וגם במשאפים לטווח ארוך. האזהרה התבססה על מחקרים שהראו כי שימוש במרחיבי סימפונות לטווח ארוך גרם לעליה בסיכון להחמרה בתופעות האסטמה שעלולה להוביל לאשפוז ואף למוות. ההמלצות היו:

  • יש להשתמש בתרופות אלו אך ורק המשולב עם תרופות מניעה, למשל משאף סטרואידים – משאף לאסטמה המשולב עם סטרואידים
  • יש להגביל את השימוש רק לחולי אסטמה שבעזרת תרופות מניעה עדיין לא משיגים שליטה במחלה.
  • יש לנסות ולהתייצב על שימוש בתרופות למניעה בלבד ולהגביל את השימוש במרחיבי סימפונות לטווח ארוך לפרק הזמן המינימלי הנדרש.
  • עבור ילדים ובני נוער – מומלצת תרופה משולבת (ולא שני משאפים נפרדים) כדי להבטיח שימוש מקביל בשתי התרופות.

לאור הממצאים וההנחיות הנ"ל, הורה אז ה- FDA לחברות התרופות לקיים מחקר על בטיחות השימוש בתרופות המשולבות בגלל שהן מכילות מרחיבי סימפונות לטווח ארוך. במרץ 2016 התפרסם מחקר בטיחות לגבי הרכיב המצוי בסרטייד. בהשוואה לשימוש במשאף הסטרואידי בלבד נמצאה התרופה בטוחה לשימוש ולא נמצא הבדל משמעותי ברמת הסיכון בין שני התכשירים.

תרופות לאסטמה ושיטת בוטייקו

יישום תרגילי הנשימה לנשימה נכונה וטיפול בקשיי נשימה של שיטת בוטייקו מאפשר הפחתה הדרגתית ומבוקרת של השימוש בתרופות כשהיא מאושרת על ידי הרופא המטפל. במחקר משנת 1998 נצפתה ירידה בשימוש בתרופות (96% במרחיבי סימפונות ו- 49% בתרופות טיפול מונע) בתום 12 חודשים של יישום השיטה. מחקרים נוספים מצביעים על שיפורים דומים.