בית החולים גיזבורן, ניו-זילנד

יעילות יישום שיטת בוטייקו בחולי אסתמה

המחקר פורסם בשנת 2003 במגזין ההתאחדות הרפואית בניו-זילנד.

המחקר, נערך בבית חולים בניו-זילנד ועקב אחר הנבדקים במשך 6 חודשים. השתתפו בו 38 נבדקים חולי אסטמה בגילאים 18-70 שחולקו לקבוצת מבחן וקבוצת ביקורת. קבוצת המחקר למדה את טכניקת תרגילי הנשימה להשגת נשימה נכונה של שיטת בוטייקו, ואילו קבוצת הביקורת השתתפה בתוכנית הדרכה לחולי אסתמה ותרגלה טכניקת הרפייה הנהוגה בבית החולים.
בתום 6 חודשים נצפתה הפחתה משמעותית בשימוש בתרופות בקבוצת המחקר (%85 הפחתה בתרופות מרחיבות סימפונות, ו- %50 הפחתה בתרופות למניעת אסתמה). בקבוצת הביקורת לא נצפה כל שינוי בשימוש בתרופות למניעת אסתמה, וחלה הפחתה של %37 בתרופות מרחיבות סימפונות.
Patrick McHugh, Fergus Aitcheson, Bruce Duncan, Frank Houghton Journal of the New Zealand Medical Association, 12-December-2003, Vol 116 No 1187

(לקריאת המאמר המלא באנגלית)ת