דף תודה

תודה,

פרטי הטופס שמילאת הגיעו.

ואחזור אליך טלפונית בהקדם האפשרי,
לכל היותר במהלך שני ימי העבודה הבאים.

מרגלית נועם, לנשום מחדש