הקלה באסטמה של ילדים, בריטניה ספטמבר 2016

ניתן להקל את תסמיני מחלת האסטמה אצל ילדים ולשפר את השליטה בה על ידי שימוש בתכנית של תרגילי נשימה פשוטים הנקראים שיטת בוטייקו, כל על פי מחקר תצפיות בקבוצת ילדים בגילאים 6-17 שנה.

במחקר השתתפו 48 ילדים שקיבלו הדרכה של שיטת בוטייקו ב 6-4 פגישות. תרגילי הנשימה התמקדו בנשימה שקטה דרך האף ובנשימת סרעפת, גם במנוחה וגם בפעילות. המחקר בחן את השליטה באסטמה על פי מבדק למדד זה, וכן התבצעה הערכה לנשימה לקויה המצביעה על קשיי נשימה על פי שאלון (Nijmegen questionnaire).

להערכת התוצאות חילקו החוקרים את הילדים לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה ילדים שהטיפול התרופתי שלהם לא השתנה, וקבוצה שניה של ילדים שהצליחו להפחית את מינון התרופות.

בתחילת המחקר נמצאו בקבוצה הראשונה  67% מהילדים עם שליטה ירודה באסטמה. לאחר ההתערבות ויישום שיטת בוטייקו מספרם  ירד ל-33%. אצל 51% מילדי הקבוצה הזו נמצאה בתחילת המחקר נשימה לקויה על פי השאלון, משהצליחו להפחית את מינון התרופות.ספר שירד ל-14% לאחר יישום תרגילי הנשימה. כלומר הממצאים מראים גם על שיפור בשליטה וגם על ירידה במאפייני נשימה לקויה בעזרת נשימה נכונה. אצל הילדים שהפחיתו את מינון התרופות נמצא שיפור גדול עוד יותר במדד השליטה באסטמה.

מנהלת המחקר מסכמת: "שיטת בוטייקו עבור ילדים היא שיטה יעילה וללא תרופות כדי להשיג שליטה טובה יותר באסטמה, ולשפר נשימה לקויה. אנחנו נמליץ שתרגילי נשימה יהיו חלק אינטגרלי לשליטה וטיפול באסתמה אצל ילדים"