שאלון בריאות תודה

תודה, שאלון פרטי הבריאות שמילאת, הגיע

במהלך פגישה ראשונה תתבצע הערכה של הנשימה באמצעות מספר מבדקים. על פי הצורך גם בעזרת קפנומטר לימודי לקבלת תמונת מצב אובייקטיבית של הנשימה. אבהיר לך את פרטי תכנית ההדרכה העתידית המתאימה ואסכם את הפגישה. משך הפגישה כשעה, עלות 350 ש"ח.

בברכה, 
מרגלית נועם, לנשום מחדש