שיטת בוטייקו לחולי אסטמה "חדשים". 2015, הודו

מחקר  לבדיקת ההשפעה של שיטת בוטייקו על חולי אסטמה הלומדים ומתרגלים אותה מיד כאשר הם מאובחנים, כטיפול חלופי לטיפול בסטרואידים שהוא יקר ובעל תופעות לוואי.

החוקרים מתארים את החלטתם לבצע את המחקר ומציינים "מאז שנות ה-70 של המאה ה-20 יש עליה בשכיחותה של מחלת האסטמה שעלולה להיות מסכנת חיים כאשר רמת השליטה בה גרועה. למרות שמצויות תרופות רבות לטיפול בה הן לא נמצאו כמשפרות את איכות החיים באופן ראוי והן בעלות תופעות לוואי אשר מגבילות את השימוש בהן לטווח ארוך. לאור מחקרים קודמים שמצאו את שיטת בוטייקו יעילה לטיפול באסטמה הם בחרו לבדוק את השפעתה של שיטת בוטייקו על חולי אסטמה מיד עם אבחנתם ובמקום טיפול תרופתי."

מאה משתתפי המחקר בגיל 60-25 נבחרו אקראית מבין החולים שאובחנו כסובלים מאסטמה במרפאות החוץ של בית החולים ובית הספר לרפואה טאגור (Tagore Medical College and Hospital). הם חולקו אקראית לשתי קבוצות שוות בגודלן למחקר שנמשך חודשיים: קבוצת בוטייקו וקבוצת ביקורת.
משתתפי קבוצת בוטייקו קיבלו הדרכה כיצד לתרגל נשימה נכונה לטיפול בקשיי נשימה באמצעות תרגילי נשימה וליישם את השיטה והונחו לתרגל לפחות פעמיים ביום (בוקר וערב).  הם התבקשו להגיע לבית החולים פעם בשבוע לביקורת ולמסירת משוב, ובאופן שוטף התבצע מולם מעקב טלפוני.
משתתפי קבוצת הביקורת קיבלו את הטיפול הנהוג בסטרואידים.

מדדי המחקר שנבדקו הם תפקודי ריאות (FEV1 + PEFR), ושאלון איכות חיים המתייחס לחומרת הסמפטומים, לתדירות ההחמרות ולתופעות הלוואי של התרופות, המדדים נלקחו לפני תחילת המחקר, לאחר חודש, ובפעם האחרונה עם סיום המחקר לאחר חודשיים.

תוצאות מחקר זה תומכות בטענה ליעילות שיטת בוטייקו על פני הטיפול הסטנדרטי כשהוא מתבצע מיד עם אבחון מחלת האסטמה. בקבוצת בוטייקו נמצא יתרון סטטיסטי משמעותי בשיפור השליטה היומית באסטמה (אסטמה בילדים או מבוגרים) ובתפקודי הריאות. החוקרים מסכמים: "שיטת בוטייקו לטיפול באסטמה היא בטוחה, נמצאה יעילה במידה שווה לטיפול בסטרואידים אך זולה ממנו. אפשר להשתמש בה כטיפול מרכזי עבור חולי אסטמה"