British Medical Journal

שכיחות מקרי נשימה לא תקינה בקרב מטופלי אסטמה במרפאה קהילתית בבריטניה

המחקר בדק חולי אסטמה בקרב מטופלים במרפאה קהילתית בבריטניה, במטרה להעריך כמה מתוכם אינם מצליחים לנשום נכון ובאופן יעיל. הנבדקים היו בגילים 17-65 המאובחנים כחולי אסטמה ומקבלים טיפול תרופתי מתאים.
תפקוד הנשימה הוגדר באמצעות שאלון ייעודי לאיבחון נשימת יתר – היפרוונטילציה (Hyperventilation). השאלון מתייחס ל-16 תופעות המשויכות לנשימה לא יעילה, כמו למשל: נשימה מהירה, נשימות עמוקות, קוצר נשימה, עקצוץ באצבעות או חרדה. 29% מבין המשתתפים (שליש בקרב הנשים וחמישית בקרב הגברים) אובחנו כבעלי נשימה לא תקינה – נשימת יתר. במחקר נמצא כי 29% מבין המשתתפים הסובלים מקשיי נשימה מתאימים להגדרה כנושמים נשימה לא תקינה – נשימת יתר (Hyperventilation). מסקנת המחקר היא שיש תפקיד נרחב לטיפול נשימתי לתועלת חולי האסטמה.
M Thomas, RK McKinley, E Freeman, C Foy, British Medical Journal 322:1098-1100,
5 May 2001

(לקריאת המאמר באנגלית)